Lọc thuỷ lực UFI 2435501- chính hãng Italy
Tin mới đăng cách đây: 7 ngày trước - (2) lượt xem
Lọc thuỷ lực UFI 2435501- chính hãng Italy
Tin mới đăng cách đây: 7 ngày trước - (2) lượt xem
Lọc thuỷ lực UFI 2435501- chính hãng Italy
Tin mới đăng cách đây: 7 ngày trước - (2) lượt xem
Lọc thuỷ lực UFI 2435501- chính hãng Italy
Tin mới đăng cách đây: 7 ngày trước - (2) lượt xem
Lọc thuỷ lực UFI 2435501- chính hãng Italy
Tin mới đăng cách đây: 7 ngày trước - (2) lượt xem
Lọc thuỷ lực UFI 2435501- chính hãng Italy
Tin mới đăng cách đây: 7 ngày trước - (2) lượt xem
Lọc thuỷ lực UFI 2435501- chính hãng Italy
Tin mới đăng cách đây: 7 ngày trước - (2) lượt xem

Lọc thuỷ lực UFI 2435501- chính hãng Italy

40,000,000đ

Model : 2435501
Hãng : UFI
Xuất xứ : Italy
Nhà cung cấp : Đại lý lọc UFI Filter tại Việt Nam - Công ty Eurododo

CÔNG TY TNHH EURODODO
Đ/C: 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM
SĐT: 0799-002-356 ( Võ Thị Quỳnh Như )
Email: kinhdoanh@eurododo.com
Web: eurododo.com

Phạm vi phần tử lọc UFI Thủy lực bao gồm các giải pháp lọc cho:

Bộ lọc dòng trả về
Bộ lọc hút
Bộ lọc áp suất
Bộ lọc bôi trơn
Bộ lọc truyền
Bộ lọc hồi-hút kết hợp

Do kinh nghiệm đã được chứng minh trong ngành công nghiệp lọc và chất lượng của các vật liệu được sử dụng, phần tử bộ lọc Thủy lực UFI thể hiện các tính năng sau:

Được tạo ra bằng các giải pháp truyền thông sáng tạo, phương tiện truyền thông FormulaUFI, bao gồm nhiều loại vật liệu, xếp hạng lọc và cung cấp khả năng kết hợp linh hoạt các phương tiện truyền thông
Cung cấp hiệu suất xác định và đáng tin cậy, nhất quán theo thời gian
Đảm bảo hiệu quả cao và dung lượng lưu trữ lớn hơn các sản phẩm cùng loại trên thị trường
Đảm bảo hiệu suất tương tự với thành phần OE và trong nhiều trường hợp, thậm chí còn vượt quá các đặc tính hiệu suất của bản gốc

Model lọc UFI chính hãng cấp tại Việt Nam:

EPG31NWRERA31NFCESC41XXDESB11B03XMGEPJ110NCCERA31NFDESC51XMEESB11B04XMEEPJ110NCDERA31NMEESC51XMFESB11B04XMFEPJ110NMEERA31NMFESC51XMGESB11B04XMGEPJ110NMFERA32NCCESC51XMVESB21B04XMEEPN1367NMCERA32NCDESC61GMEESB21B04XMFEPN1367NMDERA32NFAESC61XMEESB21B04XMGEPN1367NMFERA32NFBESC61XMFESB21B06XMEEPN1367NTCERA32NFCESC61XMGESB21B06XMFEPN1367NTDERA32NFDESC61XSKESB21B06XMGEPN1367NTFERA32NMEESC71XMFESB22B06XMEEPN1369NFCERA33NCCESC71XMGESB22B06XMFEPN1369NFDERA33NCDESC81XMEESB22B06XMGEPN1369NHCERA33NFAESC81XMFESB22B08WMEEPN1369NHDERA33NFBESC81XMGESB22B08WMFEPN1428NTFERA33NFCESE11FFCESB22B08WMGEPN1954NFDERA33NFDESE11NCCESB22B08XMEEPN4244NFCERA33NMEESE11NCDESB22B08XMFEPO11NFBERA33NMFESE11NFAESB22B08XMGEPO11NFCERA3HNCCESE11NFBESB30B10XMEEPO11NFDERA3HNFDESE11NFCESB30B10XMFEPO11NFSERA40NCCESE11NFDESB30B10XMGEPO12NFCERA40NCDESE11NMEESB32B10XMEEPO12NFDERA40NFAESE11NMFESB32B10XMFEPO14NFBERA40NFBESE12FCCESB32B10XMGEPO14NFCERA40NFCESE12FCDESB32B12XMEEPO14NFDERA40NMEESE12NCCESB32B12XMFEPO14NFSERA40NMFESE12NCDESB32B12XMGEPO21NFAERA41NCCESE12NFAESB40B12XMEEPO21NFBERA41NCDESE12NFBESB40B12XMFEPO21NFDERA41NFAESE12NFDESB40B12XMGEPO21NFSERA41NFBESE12NMEESB40B16XMEERA11NCCERA41NFCESE12NMFESB40B16XMFERA11NCDERA41NFDESE21FCCESB40B16XMGERA11NMDERA41NMDESE21NCCESB42B16XMEERA11NMEERA41NMEESE21NCDESB42B16XMFERA11NMFERA41NMFESE21NFAESB42B16XMGERA21NCCERA42NCCESE21NFBESB42B20XMEERA21NCDERA42NCDESE21NFCESB42B20XMFERA21NFAERA42NFBESE21NFDESB42B20XMGERA21NFBERA50NFCESE21NMEESB43B24XMEERA21NFCERA50NFSESE21NMFESB43B24XMFERA21NFDERA50NMEESE22NCCESB43B24XMGERA21NMEERA50NMFESE22NCDESC31XCDERA21NMFERA51NCCESE22NFAESC31XMDERA31NCCERA51NCDESE22NFBESC31XMFERA31NCDERA51NFAESE22NFCESC31XMGERA31NCDMERA51NFBESE22NFDESC41XMEERA31NFAERA51NFCESE22NMEESC41XMFERA31NFBERA51NFDESE22NMFESC41XMGERA31NFCERA51NFPESE22UMEESC41XXDERA31NFDERA51NMEESE42B20WMGESC51XMEERA31NMEERA52NCCESF21NCCESC51XMFERA31NMFERA52NCDESF21NMEESC51XMGERA32NCCERA52NFAESF22NCCESC51XMVERA32NCDERA52NFBESG11XCCESC61GMEERA32NFAERA52NFCESG13XCCESC61XMEERA32NFBERA52NFDETA23NCDESC61XMFERA32NFCERA52NMEETA23NFCESC61XMGERA32NFDERA53CD1ETA23NSAESC61XSKERA32NMEERA53FFDETA31NFCESC71XMFERA33NCCERA53NCCETA32NFCESC71XMGERA33NCDERA53NCDETA32NFSESC81XMEERA33NFAERA53NFAETA32NSAESC81XMFERA33NFBERA53NFBETA33NFCESC81XMGERA33NFCERA53NFCETA33NFSESE11FFCERA33NFDERA53NFDF4RL2/1.5VESE11NCCERA33NMEERA53NMDF4RL2/M3ESE11NCDERA33NMFERA53NMEFMA32B12XNMF0EBXESE11NFAERA3HNCCERA54NFCFPA12B04WNFC03XXESE11NFBERA3HNFDERA5ANCCFPA12B04WNFD72ESE11NFCERA40NCCERA5ANMDFRA21-B-04-B-N-ME-01-WXESE11NFDERA40NCDERA5ANMEFRA41B10BNCD01WESE11NMEERA40NFAERA5CNRCFRB11B04BNFC05CWESE11NMFERA40NFBERA5DNFAFRB22B06BNFD05CWESE12FCCERA40NFCERA5DNRDFRB22B08BNCD05CWESE12FCDERA40NMEERB11NCCFRB22B08BNCD05WWESE12NCCERA40NMFERB11NCDFRB23B06BNCD05CWESE12NCDERA41NCCERB11NFAFRB23B08BNFD05CWESE12NFAERA41NCDERB11NFBFRF11.A08FNFD05WWESE12NFBERA41NFAERB11NFCFRF12.A08FNFC05WWESE12NFDERA41NFBERB11NFDFRF34F20FNCC05FMESE12NMEERA41NFCERB11NMEFSC31B10WNMD04WWESE12NMFERA41NFDERB21NCCIRF14NFCESE21FCCERA41NMDERB21NCDIRF22NFCESE21NCCERA41NMEERB21NFCIRF32NFBESE21NCDERA41NMFERB21NFDIRF32NFCESE21NFAERA42NCCERB22NCCIRF34NFBESE21NFBERA42NCDERB22NCDIRF34NFCESE21NFCERA42NFBERB22NFCIRF34NFDESE21NFDERA50NFCERB22NFDRFA220FV1BB405CSESE21NMEERA50NFSERB22NMDRFA230FV1BB505CSESE21NMFERA50NMEERB22NMES370L2FDAESE22NCCERA50NMFERB23NCCS852760FTESE22NCDERA51NCCERB23NCDSCL200CD1ESE22NFAERA51NCDERB23NFCSCL200CV1ESE22NFBERA51NFAERB23NMESCL200FD1ESE22NFCERA51NFBERB23NRDSCL200FV1ESE22NFDERA51NFCERB31NCCSCL200MS1ESE22NMEERA51NFDERB31NCDSCL200MT1ESE22NMFERA51NFPERB31NFASHD0330FD11ESE22UMEEPD8316NFAESA11B03WMGESA22B06WMEESA21B06WMG

Tình trạng: Mới

Khu vực
Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

Chia sẻ tin này cho bạn bè
Tin đăng này đã được kiểm duyệt. Nếu gặp vấn đề, vui lòng báo cáo tin đăng hoặc liên hệ CSKH để được trợ giúp.
Dang Van Son
Xem Trang
sales.eurododo@gmail.com
  • Số lượng:
Review - Comment sản phẩm
1 điểm 2 điểm 3 điểm 4 điểm 5 điểm
0
Hiện chưa có đánh giá nào
5 sao 0%
4 sao 0%
3 sao 0%
2 sao 0%
1 sao 0%
Câu hỏi về sản phẩm
Hãy đặt câu hỏi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn, xin chân thành cảm ơn.
Lượt review sản phẩm
Câu hỏi
Tin đăng tương tự
4
Dynisco TPT4634-35K-6/18-RTD1-SIL2 - Sẵn kho Eurododo
Dynisco TPT4634-35K-6/18-RTD1-SIL2 - Sẵn kho Eurododo
37,000,000đ
6 ngày trước - Hồ Chí...
6
Van Madas FRG/2MC-DN50| Hàng có sẵn giá đại lý
Van Madas FRG/2MC-DN50| Hàng có sẵn giá đại lý
54,000,000đ
2 tuần trước - Hồ Chí...
Ống Nhòm Hải Tặc 25x30 hàng xịn cao cấp
590,000đ
1 tháng trước - Hồ...
8
Bộ trao đổi nhiệt độ Alfa Laval CB110-100L
Bộ trao đổi nhiệt độ Alfa Laval CB110-100L
150,000,000đ
1 tháng trước - Hồ...
Hộp bã mía
2 tháng trước - Hồ...