Quy chế đánh giá

Quy định về tính trung thực của Đánh giá trên Đăng Nhanh:
- Tất cả các Đánh giá ảo nhằm tăng số lượng đánh giá tích cực hoặc cạnh tranh không lành mạnh nhằm hạ thấp uy tín của một tài khoản trên Đăng Nhanh mà không phát sinh từ trải nghiệm giao dịch của Người dùng đều bị xem là đánh giá thiếu trung thực.
- Người dùng thực hiện Đánh giá thiếu trung thực sẽ bị xóa/gỡ bỏ các Đánh giá vi phạm mà không cần thông báo trước. Ngoài ra, tất cả các Đánh giá đã bị gỡ bỏ sẽ không được đăng lại trong bất kỳ tình huống nào.
- Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào, nếu người khiếu nại không cung cấp các căn cứ xác thực cho là Đánh giá đó thiếu trung thực thì Đăng Nhanh sẽ không có trách nhiệm phải sửa lại hay gỡ bỏ Đánh giá đó trong bất kỳ tình huống khiếu nại nào.
 
Các trường hợp được xem là phát sinh trải nghiệm về giao dịch trên Đăng Nhanh:
 • Người mua đã nhận hàng, và người bán đã nhận thanh toán
 • Người mua đã gặp mặt người bán nhưng vì một lý do nào đó (sản phẩm lỗi, hoặc không đủ khả năng thanh toán) mà không mua hàng
 • Người mua đã thanh toán nhưng chưa nhận hàng
 • Người bán đã giao sản phẩm cho người mua nhưng chưa nhận được thanh toán
 • Người mua và người bán đã hẹn gặp nhưng một trong hai bên không đến nơi hẹn
 • Hoặc bất kỳ trường hợp nào Người mua tự nguyện thực hiện tương tác với tin đăng của Người bán (nhấn nút gọi, nhấn nút nhắn tin, gửi tin nhắn.. hoặc bất kỳ phương thức nào để tương tác với Người bán)
Các trường hợp Đánh giá được xem là vi phạm trên Đăng Nhanh
Đăng Nhanh sẽ gỡ bỏ mà không cần thông báo trước hoặc từ chối công khai tất cả các Đánh giá được xem là vi phạm khi Đánh giá đó với phần nhận xét có nội dung như sau:
 • Chứa các thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ, email, tài khoản ngân hàng,…
 • Chứa các nội dung nhạy cảm, dâm ô hoặc từ ngữ thô tục, bất hợp pháp, mang tính chất đe dọa, bạo lực, công kích các cá nhân, tổ chức khác;
 • Chứa các nội dung xâm phạm quyền riêng tư, xúc phạm danh dự, nhân phẩm uy tín của cá nhân, tổ chức khác;
 • Chứa các nội dung liên quan đến chính trị, chống phá nhà nước, tuyên truyền các nội dung xuyên tạc, hư cấu nhằm chia rẽ các dân tộc, tôn giáo…
 • Chứa các nội dung có tính phân biệt đối xử, mê tín dị đoan;
 • Chứa những nội dung không liên quan đến việc giao dịch (ví dụ quảng cáo, đường link,…);
 • Các hình thức chào mời, gửi thư hàng loạt, spam hoặc các hành vi tương tự;
 • Chứa nội dung mạo danh cá nhân hoặc tổ chức hoặc mang tính chất lừa đảo;
 • Chứa nội dung xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nội dung sao chép từ nhận xét của người dùng khác, sao chép từ nguồn khác hoặc chứa ý kiến của bất kỳ ai khác ngoài người viết;
Tin tức liên quan
Hướng dẫn mua hàng
Hướng dẫn mua hàng
Ngày tạo: 31/01/2021
Hướng dẫn thanh toán
Hướng dẫn thanh toán
Ngày tạo: 31/01/2021
Quy trình mua hàng
Quy trình mua hàng
Ngày tạo: 31/01/2021